วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

นิมิตบ่งบอกถึงความดีที่กำลังทำ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมนิมิตบ่งบอกถึงความดีที่กำลังทำ
590414_11_ปกิณกะธรรมนิมิตบ่งบอกถึงความดีที่กำลังทำ.mp3