วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

การสงบกายคือความสุขอย่างยิ่ง(เทศน์ ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-เทศน์การสงบกายคือความสุขอย่างยิ่ง
590415_03_เทศน์การสงบกายคือความสุขอย่างยิ่ง.mp3