วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

มรรคผลเกิดต้องถึงความพร้อม(ปกิณกะธรรม ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดต้องถึงความพร้อม
590430_04_ปกิณกะธรรมมรรคผลเกิดต้องถึงความพร้อม.mp3