วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

ทำความดีในพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบูรพกษัตริย์ไทย(เทศน์ ๖ เม.ย. ๕๙)

๖ เม.ย. ๕๙-เทศน์ทำความดีในพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบูรพกษัตริย์ไทย
590406_03_เทศน์ทำความดีในพระพุทธศาสนาตอบแทนคุณบูรพกษัตริย์ไทย.mp3