วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

การทำสมาธิและใคร่ครวญแบบพระอริยะ(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการทำสมาธิและใคร่ครวญแบบพระอริยะ
590415_08_ปกิณกะธรรมการทำสมาธิและใคร่ครวญแบบพระอริยะ.mp3