วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด(เทศน์ ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด
590410_03_เทศน์ทำความดีตามครูบาอาจารย์อย่างเคร่งครัด.mp3