วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

การฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์
590410_04_ปกิณกะธรรมการฝึกจิตด้วยพุทธานุสสติเป็นอารมณ์.mp3