วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559

การปฎิบัติเพื่อบูชาพระรัตนตรัย(เทศน์ ๓๐ เม.ย. ๕๙)

๓๐ เม.ย. ๕๙-เทศน์การปฎิบัติเพื่อบูชาพระรัตนตรัย
590430_03_เทศน์การปฎิบัติเพื่อบูชาพระรัตนตรัย.mp3