วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

ความสงบสุขทางใจเป็นผลของการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๑๒ เม.ย. ๕๙)

๑๒ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความสงบสุขทางใจเป็นผลของการปฏิบัติ
590412_03_ปกิณกะธรรมความสงบสุขทางใจเป็นผลของการปฏิบัติ.mp3