วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2559

จริตมีผลในการปฏิบัติ(ปกิณกะธรรม ๙ เม.ย. ๕๙)

๙ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจริตมีผลในการปฏิบัติ
590409_08_ปกิณกะธรรมจริตมีผลในการปฏิบัติ.mp3