วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2559

พระนิพพานทรงด้วยอารมณ์ปล่อย(ปกิณกะธรรม ๑๖ เม.ย. ๕๙)

๑๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระนิพพานทรงด้วยอารมณ์ปล่อย
590416_06_ปกิณกะธรรมพระนิพพานทรงด้วยอารมณ์ปล่อย.mp3