วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

วางอารมณ์ในการถวายทาน(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ในการถวายทาน
590423_08_ปกิณกะธรรมวางอารมณ์ในการถวายทาน.mp3