วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

การถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ(ปกิณกะธรรม ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ
590410_05_ปกิณกะธรรมการถวายผ้าบังสุกุลให้บิดามารดาผู้ล่วงลับ.mp3