วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2559

การถวายทานให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์(ปกิณกะธรรม ๒๔ เม.ย. ๕๙)

๒๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมการถวายทานให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์
590424_04_ปกิณกะธรรมการถวายทานให้เกิดประโยชน์แก่สงฆ์.mp3