วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

พระเมตตาให้พร(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมพระเมตตาให้พร
590414_07_ปกิณกะธรรมพระเมตตาให้พร.mp3