วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2559

จิตเป็นที่พึ่งของเรา(ปกิณกะธรรม ๒๓ เม.ย. ๕๙)

๒๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตเป็นที่พึ่งของเรา
590423_06_ปกิณกะธรรมจิตเป็นที่พึ่งของเรา.mp3