วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

ความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ถึงพร้อม(เทศน์ ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-เทศน์ความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ถึงพร้อม
590413_03_เทศน์ความกตัญญูต่อบิดามารดาให้ถึงพร้อม.mp3