วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2559

เจริญเมตตาตัวเองและผู้อื่นเสมอกัน(เทศน์ ๑๗ เม.ย. ๕๙)

๑๗ เม.ย. ๕๙-เทศน์เจริญเมตตาตัวเองและผู้อื่นเสมอกัน
590417_03_เทศน์เจริญเมตตาตัวเองและผู้อื่นเสมอกัน.mp3