วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๔ เม.ย. ๕๙)

๑๔ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
590414_03_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3