วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2559

จิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้(ปกิณกะธรรม ๖ เม.ย. ๕๙)

๖ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้
590406_07_ปกิณกะธรรมจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้.mp3