วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2559

ผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต้องไม่ขาดเมตตา(ปกิณกะธรรม ๑๕ เม.ย. ๕๙)

๑๕ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต้องไม่ขาดเมตตา
590415_05_ปกิณกะธรรมผู้มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งต้องไม่ขาดเมตตา.mp3