วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2559

ความเมตตาของพระ(ปกิณกะธรรม ๑๐ เม.ย. ๕๙)

๑๐ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ
590410_07_ปกิณกะธรรมความเมตตาของพระ.mp3