วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2559

สมบัติที่ทำให้ถึงพระนิพพาน(ปกิณกะธรรม ๑๓ เม.ย. ๕๙)

๑๓ เม.ย. ๕๙-ปกิณกะธรรมสมบัติที่ทำให้ถึงพระนิพพาน
590413_06_ปกิณกะธรรมสมบัติที่ทำให้ถึงพระนิพพาน.mp3