วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

ระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา
610301_01_ปกิณกะธรรมระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันมาฆบูชา.mp3