วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา(เทศน์ ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-เทศน์ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา
610302_02_เทศน์ผลของการทำความชั่วที่ผ่านมา.mp3