วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ไม่ประมาทในชีวิต ปฏิบัติความดีในปัจจุบันอารมณ์(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิต ปฏิบัติความดีในปัจจุบันอารมณ์
610310_01_ปกิณกะธรรมไม่ประมาทในชีวิตปฏิบัติความดีในปัจจุบันอารมณ์.mp3