วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

การทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๑)

๑๘ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
610318_01_ปกิณกะธรรมการทำความดีที่มีสรณะพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3