วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

การตั้งจิตอธิษฐานด้วยนึกถึงงานสาธารณประโยชน์ที่ทำมา(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานด้วยนึกถึงงานสาธารณประโยชน์ที่ทำมา
610311_06_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตอธิษฐานด้วยนึกถึงงานสาธารณประโยชน์ที่ทำมา.mp3