วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

อานิสงส์การสร้างหลังคาและงานสาธารณประโยชน์(ปกิณกะธรรม ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างหลังคาและงานสาธารณประโยชน์
610324_03_ปกิณกะธรรมอานิสงส์การสร้างหลังคาและงานสาธารณประโยชน์.mp3