วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

ทานต้องมีความตั้งใจในการถวายมรรคผลจึงเกิด(ปกิณกะธรรม ๔ มี.ค. ๖๑)

๔ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมทานต้องมีความตั้งใจในการถวายมรรคผลจึงเกิด
610304_01_ปกิณกะธรรมทานต้องมีความตั้งใจในการถวายมรรคผลจึงเกิด.mp3