วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม(เทศน์ ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-เทศน์ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม
610310_02_เทศน์ละอวิชชาด้วยกำลังใจเต็ม.mp3