วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

การปลงใจในชีวิตของตนเอง(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปลงใจในชีวิตของตนเอง
610302_05_ปกิณกะธรรมการปลงใจในชีวิตของตนเอง.mp3