วันอาทิตย์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2561

งานสาธารณประโยชน์ และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช(ปกิณกะธรรม ๑๑ มี.ค. ๖๑)

๑๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์ และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช
610311_03_ปกิณกะธรรมงานสาธารณประโยชน์และข้อปฏิบัติผู้ที่จะบวช.mp3