วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

อดทนต่อทุกขเวทนาด้วยกำลังใจเด็ดเดี่ยว(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอดทนต่อทุกขเวทนาด้วยกำลังใจเด็ดเดี่ยว
610310_03_ปกิณกะธรรมอดทนต่อทุกขเวทนาด้วยกำลังใจเด็ดเดี่ยว.mp3