วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2561

อย่าลังเลสงสัยในความตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลของตน(ปกิณกะธรรม ๑๗ มี.ค. ๖๑)

๑๗ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอย่าลังเลสงสัยในความตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลของตน
610317_03_ปกิณกะธรรมอย่าลังเลสงสัยในความตั้งใจปฏิบัติเพื่อมรรคผลของตน.mp3