วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2561

การเห็นร่างกายไม่ใช่ของดี(ปกิณกะธรรม ๒๕ มี.ค. ๖๑)

๒๕ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายไม่ใช่ของดี
610325_01_ปกิณกะธรรมการเห็นร่างกายไม่ใช่ของดี.mp3