วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

วิชามโนมยิทธิต้องมีศีลบริสุทธิ์(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๑)

๑๘ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมวิชามโนมยิทธิต้องมีศีลบริสุทธิ์
610318_04_ปกิณกะธรรมวิชามโนมยิทธิต้องมีศีลบริสุทธิ์.mp3