วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้(เทศน์ ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-เทศน์คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้
610303_02_เทศน์คุณของพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันหาประมาณมิได้.mp3