วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

การใช้วัตถุมงคลเพื่อให้มีจิตตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการใช้วัตถุมงคลเพื่อให้มีจิตตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย
610331_03_ปกิณกะธรรมการใช้วัตถุมงคลเพื่อให้มีจิตตั้งมั่นในคุณพระรัตนตรัย.mp3