วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2561

พระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้(ปกิณกะธรรม ๑ มี.ค. ๖๑)

๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้
610301_04_ปกิณกะธรรมพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันเที่ยงแท้.mp3