วันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2561

อาศัยผลของทานเพื่อบรรเทาอกุศลกรรม(ปกิณกะธรรม ๓ มี.ค. ๖๑)

๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมอาศัยผลของทานเพื่อบรรเทาอกุศลกรรม
610303_05_ปกิณกะธรรมอาศัยผลของทานเพื่อบรรเทาอกุศลกรรม.mp3