วันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2561

ปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อละนิวรณ์(ปกิณกะธรรม ๑๐ มี.ค. ๖๑)

๑๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อละนิวรณ์
610310_04_ปกิณกะธรรมปฏิบัติธุดงควัตรเพื่อละนิวรณ์.mp3