วันเสาร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2561

ชายผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ(นิทาน ๒๔ มี.ค. ๖๑)

๒๔ มี.ค. ๖๑-นิทานชายผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ
610324_04_นิทานชายผู้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะ.mp3