วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2561

การทำด้วยความเมตตาบารมี(ปกิณกะธรรม ๒๓ มี.ค. ๖๑)

๒๓ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการทำด้วยความเมตตาบารมี
610323_01_ปกิณกะธรรมการทำด้วยความเมตตาบารมี.mp3