วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2561

การปฏิบัติต้องละความอยาก(ปกิณกะธรรม ๑๘ มี.ค. ๖๑)

๑๘ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องละความอยาก
610318_03_ปกิณกะธรรมการปฏิบัติต้องละความอยาก.mp3