วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2561

กำลังใจในการฝึกจิตเป็นผู้ให้เสมอ(เทศน์ ๔ มี.ค. ๖๑)

๔ มี.ค. ๖๑-เทศน์กำลังใจในการฝึกจิตเป็นผู้ให้เสมอ
610304_02_เทศน์กำลังใจในการฝึกจิตเป็นผู้ให้เสมอ.mp3