วันเสาร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

ใคร่ครวญเพื่อละมานะในยามจิตสงบ(ปกิณกะธรรม ๓๑ มี.ค. ๖๑)

๓๑ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมใคร่ครวญเพื่อละมานะในยามจิตสงบ
610331_04_ปกิณกะธรรมใคร่ครวญเพื่อละมานะในยามจิตสงบ.mp3