วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

การมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง
610302_03_ปกิณกะธรรมการมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง.mp3