วันศุกร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561

กามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช(ปกิณกะธรรม ๒ มี.ค. ๖๑)

๒ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมกามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช
610302_04_ปกิณกะธรรมกามราคะละด้วยความพอใจอารมณ์นักบวช.mp3