วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561

การตั้งจิตที่แน่วแน่ว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย(ปกิณกะธรรม ๓๐ มี.ค. ๖๑)

๓๐ มี.ค. ๖๑-ปกิณกะธรรมการตั้งจิตที่แน่วแน่ว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย
610330_02_ปกิณกะธรรมการตั้งจิตที่แน่วแน่ว่าขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย.mp3